Praktiske informationer

En almindelig dag på Friskolen

06.30 skolen åbner for børn der tilmeldt "morgenfritte"

08.00 - 08.10 godmorgen i grupperne

08.10 - 08.30 fælles morgensamling - sang og meddelelser

08.30 - 09.44 undervisning i grupperne

09.44 - 10.05 pause

10.05 - 11.25 undervisning i grupperne

11.25 - 11.45 spisning, oprydning, jobs

11.45 - 12.15 pause

12.15 - 13.30 undervisning i grupperne

13.45 - 15.00 undervisning i ældste gruppe.

13.30 - 17.00 Fritten - Bh.kl. - 4.kl.

Gruppen

Skolens 5 børnegrupper, yngste , mellem 1 og 2, ældste 1 og 2 dækker hver flere årgange. Børnene placeres altovervejende i den gruppe, der svarer til deres alder. Lærer og forældre kan dog i enkelte tilfælde vælge at fravige dette princip udfra såvel faglige som sociale hensyn.

Engelsk

Vi begynder allerede med engelsk i vores yngste gruppe, da vi mener, at engelsk er et centralt kundskabssprog i den globaliseret verden.

Musik

Musikundervisning er højt prioriteret på Friskolen. Samtlige grupper har skoleforløbet igennem musik som fag på skemaet. Musik indgår ofte ligeledes i emne- og projekt undervisning. I ældste grupper tilbydes nusik som et valgfag.

"Fri" Fredag

Hver fredag udgiver skolen et nyhedsbrev. Fri Fredag er skolens samlende organ vedr. information fra grupperne, forældre, elever og skoleleder.

Idræt

Friskolen har ikke selv idrætsfaciliteter. Vi benytter Viborg svømmehal samt Idrætsfaciliteterne på Kasernen.

Morgensamling

Hver morgen mødes alle børn og voksne. Her synger vi, deltager i forskellige oplæg, der vedrører vores emnerr, og giver beskeder til hinanden.

Torsdagsmødet

 Torsdagens morgensamling afholdes af eleverne. Friskolens elevråd leder mødet  og laver dagsorden. Alt af fælles interesse drøftes, besluttes eller forkastes på dette møde.

Mentorordning

På friskolen indgår børnene i et mentorskab, hvor de skal tage ansvar for hinanden. Indtil mellemgruppen er børnene mente, og fra ældste grupper er de mentor. Hver fredag har alle børnene en mentortime hvor de arbejder med forskellige faglige og sociale aktiviteter.

Årligt marked

Friskolemarkedet er en årlig tilbagevendende begivenhed. Her mødes børn, forældre, personale og skolens venner til markedsdag og alle har en hyggelig eftermiddag.

Projekt vedr. Skolens fødselsdag

Hvert år i april fejres skolens fødselsdag med en stor fest for nuværende og tidligere elever, forældre og personale. Traditionen byder på spisning, underholdning og musik.

Afgangsprøver

Alle elever afslutter skolegang efter 9. klasse, hvor de deltager i Folkeskolens Afgangsprøver og skolen står dermed mål med undervisningen i folkeskolen.

Skolen er fritaget for at afholde prøve i kristendomkundskab.​

Følg med på Facebook

Adresse

Friskolen i Viborg

Ammunitionsvej 5

8800 Viborg

Kontaktinfo

Tlf.: 86 62 00 42

E-mail: info@friskolen-viborg.dk

CVR: 33012411

Tilbud efter skole

Efter skoletid starter Fritten.

Fritten har åbent hver dag:
man. - tors. fra 13.30 - 17.00, samt fredag fra 13.30 - 16.00