Aldersintegrerede grupper

På Friskolen i Viborg har vi følgende opbygning:

Hele skolen er børnenes læringsmiljø, men deres primære læringsrum er følgende.

Grupper​

Primære læringsmiljøer

Hold

Antal børn

Yngste gruppe

Hjemmeområder, foran trappen, Hjertet

0-1

​ca. 40

Mellemgruppe 1

Hjemmeområde, Store torv

​2-3

ca. 40

Mellemgruppe 2

Hjemmeområde , Lilletorv

​4-5

ca.40

Ældste 1

​Hjemmeområde, GrønTorv

6-7​

ca. 46

Ældste 2

Hjemmeområder, Nytorv

8-9

ca. 46

Hjemmeområder og torve er gruppernes nærmiljø, men som udgangspunkt kan der foregå læring overalt på skolen og uden for skolen. Denne fleksible opdeling er en grundlæggende organisering på Friskolen I Viborg

Hjemmeområder er ikke klasselokaler, men derimod den sociale og trygge base hvor de aldersintegrerede gruppe har deres afsæt for læring.

Skolens læringsmiljøer og byggeri understøtter de aldersintegrerede grupper.

De aldersintegrerede grupper

Hver gruppe er på ca. 40 børn, og der vil være tilknyttet 3 lærere til hver gruppe. Vi arbejder med antal børn pr. lærer i stedet for en klassekvotient, da vores grupper kan deles i mindre holdenheder.

Gruppernes sammensætning

Som barn er man som udgangspunkt to år i en gruppe, dermed oplever børnene at få en rolle som kulturbærere, som skal videregive normer og adfærd, samt oplever at de skal/kan lære fra sig, som er en vigtig kompetence. Børn er en ressource, børn lærer af hinanden.

Børn på samme alderstrin udvikler sig forskelligt, og derfor har vi en fleksibel organisering og gruppestørrelser der skal afspejle mangfoldigheden i børneflokken. Vores organisationsform, indretning og planlægning afspejler vores syn på læring. Vores gruppers organisering hjælper børnene til at nå deres nærmeste udviklingspektrum/zone. Vi skal rumme spredningen i den kognitive og følelsesmæssige udvikling

Undervisning pa tværs af alder og klasser medfører, at lærere anvender mere udviklingsrelevant praksis og sætter ind med mere differentierede metoder, og at børnene lærer meget af hinanden.

Udnytter vi diversiteten i børneflokken er det nemmere at tage udgangspunktet i barnet, frem for i gruppen.

De fleksible grupperinger medfører, at alle børn kan interagere med andre mennesker med forskellige personligheder. baggrunde, evner, interesser og aldre. Denne interaktion er grundlag for læring.

​Hold

Fleksible holdstørrelser er nøgleordet i vores aldersintegrerede grupper. Holdene kan dannes af forskellige årsager med og uden læreren, og de kan dannes på baggrund af interesser, undervisningsbehov, samarbejde og indlæringsstil.

Dermed får vi dannet nogle homogene hold, hvor børn på samme udviklingstrin arbejder sammen uanset alder. Efterhånden som børnene udvikler sig, reorganiseres holdene tilsvarende. Disse homogene hold bevirker, at det er nemmere for lærerne at undervisningsdiffenrientere, så vi målretter det enkelte barns udviklingszone.

Styringsredskaber

Det er kun, når det er absolut nødvendigt, at børnene vurderes og forstås ud fra deres kronologiske alder. I dansk og matematik bruger vi standardiserede matematik- og læseprøver inden forældresamtalerne.

Karakterer spiller en mindre rolle, da vi har fokus på udvikling og potentialer. Vi bruger karaktersystemet i vores ældste 2 gruppe, da vores hold 9 deltager i Folkeskolernes afgangsprøve.

Handleplaner og målsætninger er centrale styringsredskaber, og der tages udgangspunkt i målen. Der anlægges et helhedsperspektiv på hvert barn med inddragelse af kognitive, fysiske, faglige, sociale og følelsesmæssige aspekter.

Lærerne skal systematisk undervejs vurdere læringen og de beskrevne mål. Kriterier fra kompetencemål giver barnet præcise tilbagemeldinger og motivation til at nå udvikling.

Kontaktlærer

Alle lærere har en kontaktlærerfunktion, og er primær voksen for ca 13 børn.

Det siger vores elever og forældre

Læs kommentarer og anmeldelser fra vores elever og deres forældre.

Bedste skole i byen - vi har haft vores tilknytning til skolen i ialt 11 år. Vores ældste søn afsluttede sidste år 9. kl - og til sommer afslutter vores yngste. Det har været nogle helt fantastiske år - både for vores børn - men i høj grad også for os som forældre. Tak for det.

Super engageret personale, spændende undervisningsformer og ikke mindst plads til børns dejlige forskelligheder. Hvem der bare var barn igen. Tak for et godt sted til børnene.

Fremragende - mindre kan ikke gøre det. Det er med en lille klump i halsen, at vi i morgen tager på Friskolen for sidste gang, denne gang til dimension. Det er en skole med det bedste værdigrundlag, og det kan man sagtens have uden at leve op til det, men Friskolen i Viborg lever i den grad op til det.

Projektorienteret undervisning

Vores undervisning tager udgangspunkt i tværfaglige projekter, der hjælper elevernes indlæring.

Høj faglighed og fokus på kreativitet

Vores lærere har altid fokus på høj faglighed og kvalitet i undervisningen, samt kreativ udfoldelse.

Medlem af Lilleskolernes Sammenslutning

Vi er medlem af Lilleskolernes Sammenslutning. Læs mere her om, hvad det betyder for dit barn.

Billeder fra livet på friskolen​

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til friskolen, så er du naturligvis velkommen til at skrive til os.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Friskolen i Viborg

Ammunitionsvej 5
​8800 Viborg

CVR: 33012411

EAN: ​5790002754845

Kontakt os

☎ Tlf.: 86 62 00 42

✉ E-mail: info@friskolen-viborg.dk

Følg os

Her ligger skolen