Aldersintegrerede grupper

På Friskolen i Viborg har vi følgende opbygning:

Hele skolen er børnenes læringsmiljø, men deres primære læringsrum er følgende.

Grupper​

Primære læringsmiljøer

Hold

Antal børn

Yngste gruppe

Hjemmeområder, foran trappen, Hjertet

0-1

​ca. 38

Mellemgruppe 1

Hjemmeområde, Store torv

​2-3

ca. 38

Mellemgruppe 2

Hjemmeområde , Lilletorv

​4-5

ca. 38

Ældste 1

​Hjemmeområde, GrønTorv

6-7​

ca. 38

Ældste 2

Hjemmeområder, Nytorv

8-9

ca. 38

Hjemmeområder og torve er gruppernes nærmiljø, men som udgangspunkt kan der foregå læring overalt på skolen og uden for skolen. Denne fleksible opdeling er en grundlæggende organisering på Friskolen I Viborg

Hjemmeområder er ikke klasselokaler, men derimod den sociale og trygge base hvor de aldersintegrerede gruppe har deres afsæt for læring.

Skolens læringsmiljøer og byggeri understøtter de aldersintegrerede grupper.

De aldersintegrerede grupper

Hver gruppe er på ca. 38 børn, og der vil være tilknyttet 2 til 3 lærere til hver gruppe. Vi arbejder med antal børn pr. lærer i stedet for en klassekvotient, da vores grupper kan deles i mindre holdenheder.

Gruppernes sammensætning

Som barn er man som udgangspunkt to år i en gruppe, dermed oplever børnene at få en rolle som kulturbærere, som skal videregive normer og adfærd, samt oplever at de skal/kan lære fra sig, som er en vigtig kompetence. Børn er en ressource, børn lærer af hinanden.

Børn på samme alderstrin udvikler sig forskelligt, og derfor har vi en fleksibel organisering og gruppestørrelser der skal afspejle mangfoldigheden i børneflokken. Vores organisationsform, indretning og planlægning afspejler vores syn på læring. Vores gruppers organisering hjælper børnene til at nå deres nærmeste udviklingspektrum/zone. Vi skal rumme spredningen i den kognitive og følelsesmæssige udvikling

Undervisning pa tværs af alder og klasser medfører, at lærere anvender mere udviklingsrelevant praksis og sætter ind med mere differentierede metoder, og at børnene lærer meget af hinanden.

Udnytter vi diversiteten i børneflokken er det nemmere at tage udgangspunktet i barnet, frem for i gruppen.

De fleksible grupperinger medfører, at alle børn kan interagere med andre mennesker med forskellige personligheder. baggrunde, evner, interesser og aldre. Denne interaktion er grundlag for læring.

​Hold

Fleksible holdstørrelser er nøgleordet i vores aldersintegrerede grupper. Holdene kan dannes af forskellige årsager med og uden læreren, og de kan dannes på baggrund af interesser, undervisningsbehov, samarbejde og indlæringsstil.

Dermed får vi dannet nogle homogene hold, hvor børn på samme udviklingstrin arbejder sammen uanset alder. Efterhånden som børnene udvikler sig, reorganiseres holdene tilsvarende. Disse homogene hold bevirker, at det er nemmere for lærerne at undervisningsdiffenrientere, så vi målretter det enkelte barns udviklingszone.

Styringsredskaber

Det er kun, når det er absolut nødvendigt, at børnene vurderes og forstås ud fra deres kronologiske alder. I dansk og matematik bruger vi standardiserede og individuelle vurderingsredskaber i matematik- og læseprøver inden forældresamtalerne.

Karakterer spiller en mindre rolle, da vi har fokus på udvikling og potentialer. Vi bruger karaktersystemet i vores ældste 2 gruppe, da vores hold 9 deltager i Folkeskolernes afgangsprøve.

Handleplaner og målsætninger er centrale styringsredskaber, og der tages udgangspunkt i målen. Der anlægges et helhedsperspektiv på hvert barn med inddragelse af kognitive, fysiske, faglige, sociale og følelsesmæssige aspekter.

Lærerne skal systematisk undervejs vurdere læringen og de beskrevne mål. Kriterier fra kompetencemål giver barnet præcise tilbagemeldinger og motivation til at nå udvikling.

Kontaktlærer

Alle lærere har en kontaktlærerfunktion, og er primær voksen for ca 18 børn.

Følg med på Facebook

Adresse

Friskolen i Viborg

Ammunitionsvej 5

8800 Viborg

Kontaktinfo

Tlf.: 86 62 00 42

E-mail: info@friskolen-viborg.dk

CVR: 33012411

Tilbud efter skole

Efter skoletid starter Fritten.

Fritten har åbent hver dag:
man. - tors. fra 13.30 - 17.00, samt fredag fra 13.30 - 16.00