Organisation

​Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der skal afholdes inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af og blandt forældre til elever der modtager undervisning på skolen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter general-forsamlingen med formand, næstformand, 1. og 2. kasserer. Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager i bestyrelsens møder
med taleret, men uden stemmeret.

Bestyrelsens opgaver

 • Overordnede ledelse.
 • Skolens øverste myndighed.
 • Ansvar for overordnet ledelse af skolen.
 • Skal gennemføre generalforsamlingens vedtagelser
 • Ansvar for indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling..
 • Ansvar for, at skolens drift er i overensstemmelse med vedtægter, love. mv.
 • Økonomi og drift
 • Ansvarlig for udarbejdelse af årlig driftsregnskab og status.
 • Ansvarlig for fastsættelse af størrelse af skolepenge og indskud.
 • Ansvar for udarbejdelse af budgetforslag til generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen kan tildele udvalg og aktivitetsgrupper et rådighedsbeløb.
 • Skal meddele kommunen hvem der er valgt som tilsynsførende.

Ansættelse og afskedigelse

 • Ansvarlig for indstilling til generalforsamling vedr. ansættelse / afskedigelse af skoleleder.
 • Ansvarlig for ansættelse af fastansat personale efter høring af ansættelsesudvalget.
 • Ansvarlig for afskedigelse af personale.
 • Fastsættelse af regler
 • Ansvar for fastsættelse af nærmere regler for indsigt i skolens forhold.
 • Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsesmøder.
 • Fastsættelse af en betalingsvedtægt .

Andre arbejdsgrupper og opgaver

Alle forældre har ansvar for rengøring på skolen. De skal i en turnusordning varetage hovedrengøring af skolen. Det forventes, at forældrene udover rengøringen, er aktive og deltager i arbejdsdage, forældreråd og forældremøder.

Du får gennem deltagelse i de nævnte aktiviteter indblik i, hvordan dit barns skole fungerer, og du lærer de andre forældre at kende. Friskolen hviler på forældrenes aktive indsats og det sammenhold og den dynamik, det giver!

Følg med på Facebook

Adresse

Friskolen i Viborg

Ammunitionsvej 5

8800 Viborg

Kontaktinfo

Tlf.: 86 62 00 42

E-mail: info@friskolen-viborg.dk

CVR: 33012411

Tilbud efter skole

Efter skoletid starter Fritten.

Fritten har åbent hver dag:
man. - tors. fra 13.30 - 17.00, samt fredag fra 13.30 - 16.00