Organisation

​Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der skal afholdes inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af og blandt forældre til elever der modtager undervisning på skolen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter general-forsamlingen med formand, næstformand, 1. og 2. kasserer. Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager i bestyrelsens møder
med taleret, men uden stemmeret.

Bestyrelsens opgaver

 • Overordnede ledelse.
 • Skolens øverste myndighed.
 • Ansvar for overordnet ledelse af skolen.
 • Skal gennemføre generalforsamlingens vedtagelser
 • Ansvar for indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling..
 • Ansvar for, at skolens drift er i overensstemmelse med vedtægter, love. mv.
 • Økonomi og drift
 • Ansvarlig for udarbejdelse af årlig driftsregnskab og status.
 • Ansvarlig for fastsættelse af størrelse af skolepenge og indskud.
 • Ansvar for udarbejdelse af budgetforslag til generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen kan tildele udvalg og aktivitetsgrupper et rådighedsbeløb.
 • Skal meddele kommunen hvem der er valgt som tilsynsførende.

Ansættelse og afskedigelse

 • Ansvarlig for indstilling til generalforsamling vedr. ansættelse / afskedigelse af skoleleder.
 • Ansvarlig for ansættelse af fastansat personale efter høring af ansættelsesudvalget.
 • Ansvarlig for afskedigelse af personale.
 • Fastsættelse af regler
 • Ansvar for fastsættelse af nærmere regler for indsigt i skolens forhold.
 • Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsesmøder.
 • Fastsættelse af en betalingsvedtægt .

Andre arbejdsgrupper og opgaver

Alle forældre har ansvar for rengøring på skolen. De skal i en turnusordning varetage hovedrengøring af skolen. Det forventes, at forældrene udover rengøringen, er aktive og deltager i arbejdsdage, forældreråd og forældremøder.

Du får gennem deltagelse i de nævnte aktiviteter indblik i, hvordan dit barns skole fungerer, og du lærer de andre forældre at kende. Friskolen hviler på forældrenes aktive indsats og det sammenhold og den dynamik, det giver!

Det siger vores elever og forældre

Læs kommentarer og anmeldelser fra vores elever og deres forældre.

Bedste skole i byen - vi har haft vores tilknytning til skolen i ialt 11 år. Vores ældste søn afsluttede sidste år 9. kl - og til sommer afslutter vores yngste. Det har været nogle helt fantastiske år - både for vores børn - men i høj grad også for os som forældre. Tak for det.

Super engageret personale, spændende undervisningsformer og ikke mindst plads til børns dejlige forskelligheder. Hvem der bare var barn igen. Tak for et godt sted til børnene.

Fremragende - mindre kan ikke gøre det. Det er med en lille klump i halsen, at vi i morgen tager på Friskolen for sidste gang, denne gang til dimension. Det er en skole med det bedste værdigrundlag, og det kan man sagtens have uden at leve op til det, men Friskolen i Viborg lever i den grad op til det.

Projektorienteret undervisning

Vores undervisning tager udgangspunkt i tværfaglige projekter, der hjælper elevernes indlæring.

Høj faglighed og fokus på kreativitet

Vores lærere har altid fokus på høj faglighed og kvalitet i undervisningen, samt kreativ udfoldelse.

Medlem af Lilleskolernes Sammenslutning

Vi er medlem af Lilleskolernes Sammenslutning. Læs mere her om, hvad det betyder for dit barn.

Billeder fra livet på friskolen​

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til friskolen, så er du naturligvis velkommen til at skrive til os.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Friskolen i Viborg

Ammunitionsvej 5
​8800 Viborg

CVR: 33012411

EAN: ​5790002754845

Kontakt os

☎ Tlf.: 86 62 00 42

✉ E-mail: info@friskolen-viborg.dk

Følg os

Her ligger skolen