Generelt fripladstilskud

Forældre kan hvert år søge tilskud til nedsættelse af skolepengene. Ansøgningsskema udleveres på kontoret, og ansøgninger skal være afleveret til kontoret senest 1. september. Herefter er det ikke muligt at søge om ordinært fripladstilskud til skoleåret.​

Ansøgningerne behandles af Fordelingssekretariatet, der ud fra forældreindtægt i finansåret før skolestart, fastlægger et evt. tilskudsbeløb ud fra en fordelingsnøgle.​

Skolen får herefter besked i december, om forældrene er berettiget til tilskud.

Tilskuddet modregnes i skolepengeopkrævningen.

Vi vil dog gerne på Friskolen tage hensyn til, at hvis man er berettiget til tilskud, kan det blive modregnet i skolepengene allerede fra skoleårets start. Dette kræver dog, at årsopgørelse for beregningsåret vedlægges ansøgningen, så kontoret kan beregne en evt. aconto-udbetalings størrelse.​

Friskolens bestyrelse har de seneste år besluttet at supplere Fordelingssekretariatets bevilling, så tilskudsberettigede familier får en øget økonomisk hjælp.​

For yderligere oplysninger henvises til Fordelingssekretariatets hjemmeside.

Ekstra fripladstilskud (via interne midler)

Bestyrelsen ved Friskolen i Viborg ønsker, at skolen er et tilbud til alle! 

Hvis familier får væsentlige ændringer i hverdagen, der har økonomisk påvirkning (såsom skilsmisse, dødsfald, sygdom, arbejdsløshed mv.), er det muligt at søge skolen om et økonomisk tilskud, så den ændrede økonomiske situation ikke behøver at have indflydelse på børnenes gang på skolen.

Bestyrelsen har besluttet, at der kan bevilges tilskud i en 3 måneders periode til både skolepenge og SFO-betaling, hvor den samlede skolepengebetaling nedsættes med 50%. Hvis det fortsat er nødvendigt at søge om tilskud, nedsættes skolepengene herefter med 25% i nye 3 måneders perioder. Det er muligt at søge tilskud til udgangen af skoleåret. Herefter er det muligt at søge fripladstilskud fra Fordelingssekretariatet jf. ovenstående.

Bestyrelsen ønsker med denne ændring af den ekstra tilskudsmulighed at være både social ansvarlig, så forældre får økonomisk støtte ved familiære omvæltninger, men på samme tid også at være økonomisk ansvarlig. Friskolen er en selvejende institution, hvortil der er strenge krav om anvendelse af midler samt opnåelse af positiv driftsresultat.

Det siger vores elever og forældre

Læs kommentarer og anmeldelser fra vores elever og deres forældre.

Bedste skole i byen - vi har haft vores tilknytning til skolen i ialt 11 år. Vores ældste søn afsluttede sidste år 9. kl - og til sommer afslutter vores yngste. Det har været nogle helt fantastiske år - både for vores børn - men i høj grad også for os som forældre. Tak for det.

Super engageret personale, spændende undervisningsformer og ikke mindst plads til børns dejlige forskelligheder. Hvem der bare var barn igen. Tak for et godt sted til børnene.

Fremragende - mindre kan ikke gøre det. Det er med en lille klump i halsen, at vi i morgen tager på Friskolen for sidste gang, denne gang til dimension. Det er en skole med det bedste værdigrundlag, og det kan man sagtens have uden at leve op til det, men Friskolen i Viborg lever i den grad op til det.

Projektorienteret undervisning

Vores undervisning tager udgangspunkt i tværfaglige projekter, der hjælper elevernes indlæring.

Høj faglighed og fokus på kreativitet

Vores lærere har altid fokus på høj faglighed og kvalitet i undervisningen, samt kreativ udfoldelse.

Medlem af Lilleskolernes Sammenslutning

Vi er medlem af Lilleskolernes Sammenslutning. Læs mere her om, hvad det betyder for dit barn.

Billeder fra livet på friskolen​

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til friskolen, så er du naturligvis velkommen til at skrive til os.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Friskolen i Viborg

Ammunitionsvej 5
​8800 Viborg

CVR: 33012411

EAN: ​5790002754845

Kontakt os

☎ Tlf.: 86 62 00 42

✉ E-mail: info@friskolen-viborg.dk

Følg os

Her ligger skolen